Укмуш Нерселерди Жасаңыз
Код жазууну эмне үчүн үйрөнгүңүз келгенин айтыңыз
Биз эмнени үйрөнүү керектигин көрсөтөбүз
Веб-иштеп чыгуу
HTML/CSS | JAVASCRIPT
Бул жол сизди негизги вебсайттарды түзүүгө жана интерактивдүү веб тиркемелерин түзүүгө даярдайт.
Программалоо, информатика
PYTHON | CMD LINE
Python негиздерин үйрөнүңүз, эң ысык жана тез өнүгүп келе жаткан программалоо тилдеринин бири. Бул код дүйнөсүнө киришине сонун таанышуу.
Маалыматтар илими
PYTHON | SQL
SQL жана Python программаларын үйрөнүп, маалыматтарды талдоого керектүү көндүмдөрдү түзүңүз. Көбүрөөк маалыматка негизделген кодду колдонууга аракет кылган адам үчүн сонун.

Популярдуу сабактар

  • 1
  • 2
Бизге кошулган окуучулар
Окуучулардын саны ар дайым өсүп турат. Сизди дагы күтөбүз! :)
Пландаштырылган иш-чаралар
Жаңылыктарды ар дайым биринчи болуп билип туруңуз! :)
Кандайдыр бир чогулуштар же презентация көрсөтүүлөр өткөрүүнү пландаштырсак, бул четте турган календарда карап алсаңыз болот.